O2 - 250MB, 500 min, 500 sms

  • 250MB, 500 min, 500 sms

  • Månadsavgift: 11 GBP
  • Samtal: 500 min
  • Sms: Fria
  • Data: 0 B
  • Bindningstid: 12 Månader
Köp nu!