Giffgaff - 500MB, 150 min, 500 sms

  • 500MB, 150 min, 500 sms

  • Data: 500 MB
  • Samtal: 150 min
  • Sms: 500
  • Bindningstid: 0 månader
  • Månadsavgift: 5 GBP
  • Till operatören